„ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВСЕКИ“

Нова възможност да защитите правата си!
Медиация

УРЕДЕТЕ СПОРА ЧРЕЗ МЕДИАЦИЯ

Център за извънсъдебно решаване на спорове

Ако сте в спор с фирма, търговец, работодател или дори член на Вашето семейство и не можете да разрешите спора сами, обърнете се към сдружение „Възможност за всеки“. Спестете тревогите, времето и разноските по съдебни дела.

Play Video

Медиация

Медиацията е извънсъдебен доброволен способ за уреждане на спорове чрез който можете да постигнете повече.
 При медиацията можете да разрешите спора сега, без да се налага да водите дълги и скъпо платени съдебни процеси, изходът от които никога не е предварително сигурен. Освен това, решенията ги взимате Вие.

Отзив от наш клиент

Разведохме се със съпруга ми. Всичко мина с едно ходене в съда, без адвокати,бързо и много евтино! И най-интересното е ,че сега не само си говорим, а можем да се наречем приятели!“

Силвия, СОФИЯ

ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС?

Свържете се с нас!

8800 гр.Сливен ул.“Цар Освободител“№8

+359 888 485 381

mediacia@abv.bg