Онлайн медиация

Онлайн медиацията се прилага  за решаване на спорове без физическо присъствие на страните, трансгранични и други спорове.

Процедура за онлайн медиация:

1. Трябва да попълните формата „Свържете се с нас“ поместена по- долу на страницата ни.

2. Опишете ни какъв е случаят , като посочите начините за връзка с Вас и с другата страна.

3. След като разгледаме Вашата заявка ще се свържем с другата страна по спора и ще й изпратим покана за участие в процедура по онлайн медиация

4. Ако и двете страни по спора са съгласни за провеждането на онлайн медиация, по банков път се заплаща посочената такса.

5. Страните се инструктират допълнително относно договора за онлайн медиация, както и процедурата по провеждането й.

ВАЖНО е да знаете, че всички описани в сайта ни видове спорове могат да бъдат разрешени, както чрез медиация на живо, така и чрез онлайн медиация от разстояние.

При онлайн медиацията могат да се провеждат, както срещи с участието и на двете спорещи страни, така и индивидуални онлайн срещи между медиатора и всяка от страните.

Понякога дори онлайн медиацията освен, че е по-евтина процедура, е за предпочитане и защото емоциите и стресът са сведени до минимум.

Свържете се с нас!

8800 гр.Сливен ул.“Цар Освободител“№8

+359 888 485 381

mediacia@abv.bg