Прием

От понеделник до петък с предварително записване.

Събота и неделя – по уговорка
на адрес гр. Сливен, бул.”Цар Освободител” 8

8800 гр.Сливен ул.“Цар Освободител“№8

+359 888 485 381

mediacia@abv.bg

Запазете час