Междуличностни конфликти

Не бива да се остава с впечатлението, че конфликт винаги означава нещо лошо.

Същност

Конфликт означава сблъсък – на възгледи, на мнения, на оценки, на поведения, които са различни и не непременно, несъвместими. Така, че житейските конфликти са твърде многообразни. Конфликтната ситуация може да съществува твърде дълго време, но се превръща в конфликт, когато единият от двамата опоненти предприеме практически стъпки за овладяване на ситуацията. Това се счита за повод (инцидент). Инцидентът може да се предизвика непреднамерено, но може да бъде и целенасочен акт. Всеки конфликт е съпроводен с повишаващо се психично напрежение между страните. Общото правило, което управлява разрешаването на конфликтите е: Общувайте помежду си – конфликтите не се разрешават от самосебе си, нито с мълчание. Стратегията на избягване на конфликтните ситуации не води до решаване нито на вашите собствени проблеми, нито на проблемите на другите хора. Колкото по-компетентни са хората в общуването, толкова по-добре се кооперират или сътрудничат помежду си.

Като откриваме общите допирни точки и намираме начини на решение, изпитваме удовлетворение и гордост, че сме Ви помогнали да се справите с разрешаването на конфликтите.

ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС?

8800 гр.Сливен ул.“Цар Освободител“№8

+359 888 485 381

mediacia@abv.bg