Развод и родителски права

Разведете се…Нежно! Разведете се Евтино! Уредете отношенията си сами, защото това е Вашият живот, това са Вашите деца и Вашите пари! Разрешете делото само в едно съдебно заседание!

Развода в нашите представи

В представите на много от нас думата „развод“ неизменно се свързва асоциативно с побиващи тръпки събития: сълзи, скандали, безконечни дела за попечителство над децата и подялба на имуществото, „ровене в коша с мръсното бельо“ .. Изглежда сякаш съпрузите, тръгнали на такава стъпка, са забравили значението на думите „взаимни компромиси“, „разум“, „разбирателство“, „добронамереност“, „решение в полза на детето“ .. Ожесточени, настръхнали един срещу друг и изпълнени с ненавист и желание за мъст, двамата сякаш не си спомнят, че някога са се обичали.

При нас

Възможно ли е разводът да протече спокойно, с взаимно щадене на чувствата и зачитане на интересите на двете страни и на децата? Възможно ли е след това двамата „бивши“ да останат приятели? Напълно – стига наистина да го искат и двамата и най-вече – да са склонни към водене на диалог.

 При нас ще получите:

  • Юридическа консултация;
  • Изготвяне на молба до съда;
  • Изготвяне на пълно и изчерпателно споразумение, както и на всички други документи, съгласно изискванията на закона;
  • При необходимост – консултация с психолог;

Всичко това само за 160 лв-заплаща се поравно от двете страни /по 80лв./
При развод по взаимно съгласие, и след постигнато споразумение в медиация, адвокат не Ви е необходим

такава стъпка, са забравили значението на думите „взаимни компромиси“, „разум“, „разбирателство“, „добронамереност“, „решение в полза на детето“ .. Ожесточени, настръхнали един срещу друг и изпълнени с ненавист и желание за мъст, двамата сякаш не си спомнят, че някога са се обичали.

Предимства

Предимството на производството при развод по взаимно съгласие, е че е много по-олекотена процедура от производството по общия исков ред, обикновено протича само в едно заседание и съдът допуска развода, без да издирва мотивите за прекратяване на брака и следователно не събира доказателства за разстройството на брачната връзка. Това е начин за запазване на зрели и цивилизовани отношения между съпрузите дори и след развода.

Производството започва по обща писмена молба на съпрузите, към която те прилагат споразумение.
Взаимното съгласие е основание, въз основа на което съдът прекратява брака. При него съдът няма за задължение да изследва мотивите на страните, за да постанови развод. Затова и разводът по взаимно съгласие не тече по реда на исковото производство, а е вид охранително производство. Разводът по взаимно съгласие има редица предимства пред развода по исков ред – спестява на съпрузите задължението да докажат фактите, които са предизвикали разстройството на брачната връзка, спестява неудобствата от разкриване на съкровени лични отношения и е по-цивилизован начин за разрешаване на проблемите, свързани с прекратяването на брака. При дългия и некоректен брачен процес много често съпрузите губят и последното останало помежду им уважение и именно разводът по взаимно съгласие е онзи юридически механизъм, който може да спомогне за запазване на коректни отношения и след развода. От тази гледна точка, разводът по взаимно съгласие е и по-благоприятен с оглед интересите на децата от семейството. Освен това разноските по съдебното производство са значително по-малки, отколкото при развода по исков ред.

ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС?

Свържете се с нас!

8800 гр.Сливен ул.“Цар Освободител“№8

+359 888 485 381

mediacia@abv.bg