Развод и родителски права

Разведете се…Нежно! Разведете се Евтино! Уредете отношенията си сами, защото това е Вашият живот, това са Вашите деца и Вашите пари! Разрешете делото само в едно съдебно заседание!

Вземете безплатна консултация

Развода в нашите представи

В представите на много от нас думата „развод“ неизменно се свързва асоциативно с побиващи тръпки събития: сълзи, скандали, безконечни дела за попечителство над децата и подялба на имуществото, „ровене в коша с мръсното бельо“ .. Изглежда сякаш съпрузите, тръгнали на такава стъпка, са забравили значението на думите „взаимни компромиси“, „разум“, „разбирателство“, „добронамереност“, „решение в полза на детето“ .. Ожесточени, настръхнали един срещу друг и изпълнени с ненавист и желание за мъст, двамата сякаш не си спомнят, че някога са се обичали.

При нас

Възможно ли е разводът да протече спокойно, с взаимно щадене на чувствата и зачитане на интересите на двете страни и на децата? Възможно ли е след това двамата „бивши“ да останат приятели? Напълно – стига наистина да го искат и двамата и най-вече – да са склонни към водене на диалог.

 При нас ще получите:

  • Юридическа консултация;
  • Изготвяне на молба до съда;
  • Изготвяне на пълно и изчерпателно споразумение, както и на всички други документи, съгласно изискванията на закона;
  • При необходимост – консултация с психолог;

Всичко това само за 160 лв-заплаща се поравно от двете страни /по 80лв./
При развод по взаимно съгласие, и след постигнато споразумение в медиация, адвокат не Ви е необходим

Предимства

Предимството на производството при развод по взаимно съгласие, е че е много по-олекотена процедура от производството по общия исков ред, обикновено протича само в едно заседание и съдът допуска развода, без да издирва мотивите за прекратяване на брака и следователно не събира доказателства за разстройството на брачната връзка. Това е начин за запазване на зрели и цивилизовани отношения между съпрузите дори и след развода.

Производството започва по обща писмена молба на съпрузите, към която те прилагат споразумение.
Взаимното съгласие е основание, въз основа на което съдът прекратява брака. При него съдът няма за задължение да изследва мотивите на страните, за да постанови развод. Затова и разводът по взаимно съгласие не тече по реда на исковото производство, а е вид охранително производство. Разводът по взаимно съгласие има редица предимства пред развода по исков ред – спестява на съпрузите задължението да докажат фактите, които са предизвикали разстройството на брачната връзка, спестява неудобствата от разкриване на съкровени лични отношения и е по-цивилизован начин за разрешаване на проблемите, свързани с прекратяването на брака. При дългия и некоректен брачен процес много често съпрузите губят и последното останало помежду им уважение и именно разводът по взаимно съгласие е онзи юридически механизъм, който може да спомогне за запазване на коректни отношения и след развода. От тази гледна точка, разводът по взаимно съгласие е и по-благоприятен с оглед интересите на децата от семейството. Освен това разноските по съдебното производство са значително по-малки, отколкото при развода по исков ред.

Разводът по взаимно съгласие може да се постанови от съда само при наличието на определени от закона предпоставки – задължително между съпрузите трябва да е налице съгласие за развод и страните да са постигнали помежду си споразумение с определено от закона съдържание.

Съгласие: за да има развод, трябва да е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. Съгласието е взаимно, когато и двамата съпрузи изразяват своята воля и желание за прекратяване на брачната връзка. Съгласието е непоколебимо, когато волята на страните е твърда, категорична и окончателна; сериозно е, когато не е резултат от временно настроение или хрумване, а е резултат на обмисляне и осъзнаване на всички произтичащи от прекратяването на брака последици. Съгласието трябва да бъде изрично изявено в общата молба за развод, която подават съпрузите и потвърдено лично пред съда.
Разводът по взаимно съгласие е възможен като вариант за прекратяване на брака, само когато са изпълнени всички изисквания на закона. Много важно изискване е сключването на споразумение.

Споразумението е писмено и следва да бъде подписано от страните и представено пред съда. Предметното съдържание на споразумението е стриктно определено от закона. В него са включени два вида въпроси:

1. Отношенията между родители и деца;
и
2. Отношенията между самите съпрузи.

Споразумението се утвърждава от съда, като ако не отговаря на някои от изискванията на закона и не е в интерес на децата, съдът дава срок на страните да коригират споразумението в съответната насока. Ако те не сторят това в дадения срок, съдът отхвърля искането за развод. Ако споразумението е в интерес на децата и има предписаното от закона съдържание, съдът утвърждава споразумението и постановява развода.

Имате допълнителен въпрос?

Политика за поверителност

8800 Сливен
+359 888 485 381
info@sporbg.com