СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ ПРЕЗ 2021Г.

Сдружение „Възможност за всеки” одобрена от Министерство на правосъдието на РБ обучителна организация със Заповед № ЛС 04-603/23.04.2012г.

 

Медиацията е един от съвременните инструменти за най-бързото и безболезнено за страните разрешаване на възникнали между тях конфликтни ситуации или правни спорове. Към момента медиацията е доброволен способ, към който съдът приканва страните да използват, преди да продължи делото, но в някои европейски страни е задължителен етап, без който делото не може да продължи. Предстоят промени в ГПК във връзка с адаптирането му към три европейски регламента, приети през 2011 и 2012 г., при което не е изключено да бъде променен и подходът към медиацията от доброволен към задължителен етап в гражданския процес, което несъмнено ще разшири нейното приложно поле.

 

Сдружение „Възможност за всеки”  организира курсове за медиатори, като това е една реална възможност за тези, които смятат, че имат интерес към тази сфера на обществено полезна дейност, да развият своя потенциал.

След успешно приключване на обучението се издава удостоверение, което служи за вписване в Единния регистър на медиаторите към министерство на правосъдието.

Три форми на обучение

ОНЛАЙН Сертифициращо обучение за МЕДИАТОРИ

ОНЛАЙН Сертифициращо обучение за МЕДИАТОРИ,

 18-19 и 25-26 септември

 2-3 октомври,

 

Дати

Дати: 18-19 и 25-26 септември от 16.00 – 20.45ч., ОНЛАЙН

2-3  октомври от 9.00 – 17.30 ч., Сливен, на място

60+ учебни часа, съгласно законовите изисквания в България, в които 12 учебни часа с онлайн видео и други материали. Над 80% практически упражнения и медиации.

Присъствието в най-малко 90% от времето е задължително за сертифицирането.

Местата са ограничени, тъй като работим с малки групи, за да осигурим качествено обучение и лична обратна връзка на всеки участник. Благодарим Ви за разбирането!

Какво получавате

Умения за преговори, дипломация и убедително въздействие – в работата и личните отношения. За нови възможности в работата и досегашната дейност, нови клиенти и нови услуги, основани на медиацията.

Обучението дава сертификат и правоспособност да практикувате официално дейност като професионален медиатор и да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието..

ПРЯКО ПРИЛОЖИМИ В РАБОТАТА И ЕЖЕДНЕВИЕТО ВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ И РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ, ЧРЕЗ:

  • Реални умения, които можеш да премеришне само в обучението, но и в ежедневието си – за успокояване на напрегнати ситуации, вникване в интересите на спорещите, обръщане на хода на преговорни и конфликтни ситуации,  и много други.  
  • Лична практика за теб–  практически медиации, в част от които действаш като медиатор самостоятелно или заедно с колега,
  • Лична обратна връзка след всяка медиация,
  • Подготовка за разрешаване на различни видове спорове– договорни, семейни, имуществени, търговски, потребителски и други,
  • Сертифициране с право да упражняваш дейност като медиатор – при успешно преминаване на законово-установените практически и теоретичен изпит и събеседване. 

Важно: Изисквания за сертифицирането

За да завършите успешно обучението и да получите сертификат за медиатор, е необходимо да преминете: писмен тест, практически изпит под формата на 3 симулирани медиации, които водите като медиатор или в ко-медиация, и които се наблюдават и оценяват, както и събеседване – съгласно изискванията на Наредба №2 по чл.8 от Закона за медиацията.

Необходимо е и присъствието Ви на поне 80% от обучението.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, ще Ви бъде издадено само удостоверение за участие в обучението, което не дава правоспособност на медиатор. Можете да вземете пропуснати часове със следващо обучение (в рамките на следващите 6 месеца), така, че да бъдат покрити законовите изисквания за издаване на удостоверение от 60 учебни часа.

В случай на неуспешно преминаване на тест и/или практически изпит (за  един или двата изпитни дни със симулирани медиации, в зависимост от конкретния случай), имате възможност да се явите на него още веднъж в рамките на 3 месеца от приключване на обучението без такса за това. Изключение от възможността за повторно полагане на изпит е налице в случай на невъзможност да бъдат покрити стандартите за водене на процедурата по медиация поради действия на кандидат-медиатора, несъвместими с процедурните и етични правила или закона, констатирана от най-малко трима оценяващи, като в този случай сертификат за медиатор не се издава.

За кого е обучението

За професионалисти, които искат да надградят досегашната си практика в работата с хора и в преговорите с нови практически умения, да направят следваща стъпка или промяна в кариерата си, да се справят още по-ефективно в работата с клиенти и партньори или управлението на хора, и да договарят бързо споразумения във взаимна полза, както и за специалисти, които искат да практикуват като професионални медиатори.

Законът за медиацията не съдържа изисквания за образование в определена област. Поради това специалисти от различни професионални области могат да получат правоспособност като медиатори и да оказват съдействие особено ефективно в областите, в които имат натрупан преди това професионален опит, или да се квалифицират в нови области.

Запишете се така:

С изпращането на този формуляр заявявате желанието са за участие в организирано от нас обучение или събитие . Взаимният ни ангажимент започва след потвърждение от наша страна за включването Ви.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на email-mediacia@abv.bg или на тел.0888485381

Такса

700 лв. при внасяне до 16 септември,

650 лв. при внасяне до 10 септември,

600 лв. при внасяне до 1 септември,

600 лв. при записване на 2 заедно или студенти

Обучението е изцяло Онлайн.

Таксата е крайна цена, и покрива пълното обучение от онлайн сесии и семинар на място, заедно с учебните материали и кафе-паузи. Запазването на място става със заплащане на 200 лв. в срок до 7 дни от потвърждението ни за включването Ви в обучението. Пълната такса се заплаща в срока за съответната отстъпка. В случай на отпадане на участието Ви 14 дни или по-малко преди започване на обучението, се задържат 90 лв. невъзвръщаем депозит.

Местата са ограничени, тъй като работим с малки групи, за да осигурим качествено обучение и лична обратна връзка на всеки участник .  Благодарим Ви за разбирането!

 

j

Редовно изнесено обучение

Ако сте 3 или повече кандидати от едно населено място, обучението ще се проведе във вашия град в рамките на 6 поредни дни или 3 поредни съботи и недели в удобно и за двете страни време.

Таксата на цялото обучение е 700 лв. на човек. В цената са включени учебни материали и кафе-паузи.

Заявка за изнесено обучение може да направите, като ни пишете на email:mediacia@abv.bg

Дистанционно обучение

Записването става по всяко време! 

Чрез дистанционната форма на обучение, Вие сами разпределяте времето и срока за обучение. Ние Ви изпращаме необходимите теоретични материали за самоподготовка и при необходимост от консултации, разясняване или възникнали въпроси ще имате постоянна връзка с нас.
В удобни два дни и за двете страни ще се проведе изпит включващ 2 /два/теста и практически упражнения, за което присъствието Ви е задължително.

Таксата за дистанционно обучение е 550 лв.
– прави се отстъпка 5% при записване на група от 3 – ма души.

Запишете се за обучението на email: mediacia@abv.bg , като изпратите трите си имена, телефон и email за връзка с вас и посочите формата на обучение /дистанционно/.

Запишете се тук!

Политика за поверителност

14 + 7 =

Записване и реализация

Общо за редовна и задочна форма на обучение:

Място на обучението:
– Сливен, бул.“Цар Освободител“8

– или посоченото за конкретни дати място

Записването става по един от следните начини:

-попълване на формата за обучение

– изпращане на e-mail:mediacia@abv.bg

– на телефон 0888485381

Заплащането на таксата става по банков път на следната банкова сметка:
IBAN BG 55 FINV 915010 UB386226

 

 

-самостоятелна практика от момента на вписването в единния регистър на медиаторите
-към центрове за извънсъдебно разрешаване на спорове
-в съдилища които разполагат с център по медиация
-в големи учреждения, организации или комисии, които се нуждаят от медиатор и др.
Кой може да стане медиатор?
Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2006 г.) (1) Медиатор може да бъде само дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:
1. не е осъждано за престъпления от общ характер;
2. завършило е успешно курс на обучение за медиатор;
3. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
4. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
5. вписано е в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.
За кого е подходящ този курс?
Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове, напр.: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.

Имате допълнителен Въпрос?

Политика за поверителност

8800 Сливен

+359 888 485 381

mediacia@abv.bg