СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ ПРЕЗ 2018г

     Сдружение „Възможност за всеки” одобрена от Министерство на правосъдието на РБ обучителна организация със Заповед № ЛС 04-603/23.04.2012г. 

 

      Медиацията е един от съвременните инструменти за най-бързото и безболезнено за страните разрешаване на възникнали между тях конфликтни ситуации или правни спорове. Към момента медиацията е доброволен способ, към който съдът приканва страните да използват, преди да продължи делото, но в някои европейски страни е задължителен етап, без който делото не може да продължи. Предстоят промени в ГПК във връзка с адаптирането му към три европейски регламента, приети през 2011 и 2012 г., при което не е изключено да бъде променен и подходът към медиацията от доброволен към задължителен етап в гражданския процес, което несъмнено ще разшири нейното приложно поле.

 

     Сдружение „Възможност за всеки”  организира курсове за медиатори, като това е една реална възможност за тези, които смятат, че имат интерес към тази сфера на обществено полезна дейност, да развият своя потенциал.

Три форми на обучение

Предстоящи редовни обучения

Провеждат се  при събиране на група от минимум 6 души.

гр. София ул. „Цар Симеон“ №5      –  Дати: Част 1: 16 – 18.11.2018г., Част 2: 23-25.11.2018г.

гр. Сливен бул. „Цар Освободител“№8 – Дати: Част 1: 30.11-2.12.2018, Част 2 :7-9.12.2018г.

Записването става  до пет дни преди започване на курса.

Регистрирайте се за обучението на email: mediacia@abv.bg , или попълнете формата по-долу. 

– Таксата за цялото обучение е 600 лв. Посочената цена включва учебни материали и кафе паузи.
– За студенти и записани повече от един участник от организация – 500лв.

 

j

Редовно изнесено обучение

Ако сте 5 или повече кандидати от едно населено място, обучението ще се проведе във вашия град в рамките на 6 поредни дни или 3 поредни съботи и недели в удобно и за двете страни време.
Таксата на цялото обучение е 500 лв. на човек. В цената са включени учебни материали и кафе-паузи.

Дистанционно обучение

Записването става по всяко време!

Чрез дистанционната форма на обучение, Вие сами разпределяте времето и срока за обучение. Ние Ви изпращаме необходимите теоретични материали за самоподготовка и при необходимост от консултации, разясняване или възникнали въпроси ще имате постоянна връзка с нас.
В удобни два дни и за двете страни ще се проведе изпит включващ 2 /два/теста и практически упражнения, за което присъствието Ви е задължително.
– Таксата за дистанционно обучение е 420 лв.
– прави се отстъпка 5% при записване на група от 3 – ма души.

Запишете се тук!

Политика за поверителност

6 + 5 =

Записване и реализация

Общо за редовна и задочна форма на обучение:

Място на обучението:
– Сливен, бул.“Цар Освободител“8

– или посоченото за конкретни дати място

Записването става по един от следните начини: 

-попълване на формата за обучение

– изпращане на e-mail obuchenie@sporbg.com

– на телефон 0888485381

Заплащането на таксата става по банков път на следната банкова сметка:
IBAN BG 55 FINV 915010 UB386226

 

 

-самостоятелна практика от момента на вписването в единния регистър на медиаторите
-към центрове за извънсъдебно разрешаване на спорове
-в съдилища които разполагат с център по медиация
-в големи учреждения, организации или комисии, които се нуждаят от медиатор и др.
Кой може да стане медиатор?
Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2006 г.) (1) Медиатор може да бъде само дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:
1. не е осъждано за престъпления от общ характер;
2. завършило е успешно курс на обучение за медиатор;
3. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
4. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
5. вписано е в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.
За кого е подходящ този курс?
Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове, напр.: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.

Имате допълнителен Въпрос?

Политика за поверителност

8800 Сливен

+359 888 485 381

obuchenie@sporbg.com