Междуличностни конфликти

Не бива да се остава с впечатлението, че конфликт винаги означава нещо лошо.

Същност

Конфликт означава сблъсък – на възгледи, на мнения, на оценки, на поведения, които са различни и не непременно, несъвместими. Така, че житейските конфликти са твърде многообразни.

Конфликтната ситуация може да съществува твърде дълго време, но се превръща в конфликт, когато единият от двамата опоненти предприеме практически стъпки за овладяване на ситуацията. Това се счита за повод (инцидент). Инцидентът може да се предизвика непреднамерено, но може да бъде и целенасочен акт.

Всеки конфликт е съпроводен с повишаващо се психично напрежение между страните.

Общото правило, което управлява разрешаването на конфликтите е: Общувайте помежду си – конфликтите не се разрешават от самосебе си, нито с мълчание. Стратегията на избягване на конфликтните ситуации не води до решаване нито на вашите собствени проблеми, нито на проблемите на другите хора. Колкото по-компетентни са хората в общуването, толкова по-добре се кооперират или сътрудничат помежду си.

Като откриваме общите допирни точки и намираме начини на решение, изпитваме удовлетворение и гордост, че сме Ви помогнали да се справите с разрешаването на конфликтите.

Имате допълнителен въпрос?

Политика за поверителност

8800 Сливен
+359 888 485 381
info@sporbg.com